Kontakt

Bezpieczeństwo wydruku

Sharp oferuje kompleksową ofertę produktową, która pozwala na zarządzanie bezpieczeństwem wydruków i pasuje do firmy każdego rodzaju i o każdym rozmiarze - dzięki niej możesz pracować wydajnie i kontrolować koszty wydruku. Pomożemy ci również w opracowaniu procedur oraz kontrolowaniu dostępu do druku i jego bezpieczeństwa.

Dzięki nadawaniu uprawnień użytkownikom i kontrolowaniu sposobu, w jaki wykorzystują park urządzeń drukujących, oraz tego, co mogą, a czego nie mogą robić - na poziomie działu lub pracownika - tworzysz procedurę zarządzania wydrukiem. Każdy może próbować drukować lub logować się na urządzenie wielofunkcyjne, ale tylko autoryzowani użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami będą mogli z niego skorzystać.

Opcjonalnie administratorzy IT oraz właściciele firmy mogą uprościć logowanie dzięki kodom PIN lub czytnikom kart, przypisywać limity jednostkom lub grupom oraz wprowadzić model rozliczania, by odpowiednio rozkładać koszty na działy, projekty i klientów. Wszystkie aktywności na urządzeniach są zapisywane na potrzeby audytu.