Kontakt

Sharpdesk Mobile

Rozwiązanie dla druku i skanowania z popularnych urządzeń mobilnych z systemami iOS, Android™ i Windows®
Zoptymalizuj korzyści z pracy mobilnej dzięki Sharpdesk Mobile: wydajnej, przełomowej aplikacji do druku i skanowania.  Użytkownicy mogą połączyć się z obsługiwanym urządzeniem wielofunkcyjnym przez sieć bezprzewodową z urządzeń z systemami iOS, Android™ i Windows®, by korzystać z funkcji bezproblemowego drukowania, uproszczonego skanowania i niezawodnej współpracy z innymi aplikacjami.

Zoptymalizuj pracę mobilną dzięki Sharp

Bezproblemowe drukowanie

Połącz się z siecią bezprzewodową, wybierz dokument, wyświetl podgląd wydruku i wydrukuj dokument bezpośrednio na danym urządzeniu wielofunkcyjnym z obsługiwanego urządzenia mobilnego z systemem  iOS, Android lub Windows.

Uproszczone skanowanie

Skanuj papierowe dokumentu do formatów PDF, JPEG, TIFF lub PNG, by były łatwo dostępne, po prostu skanując z urządzenia wielofunkcyjnego na urządzenie mobilne. Dla łatwego dostępu profil urządzenia mobilnego może być przechowywany na urządzeniu wielofunkcyjnym jako domyślne urządzenie "scan-to".

Niezawodna współpraca z innymi aplikacjami

Sharpdesk Mobile pozwala na bezproblemowe udostępnianie plików innym aplikacjom. Użytkownicy mogą dołączać pliki do maili, udostępniać dokumenty lub drukować pliki z innych obsługiwanych aplikacji mobilnych.

Funkcje

Obsługiwane urządzenia mobilne

 • Urządzenia z systemem iOS* w wersji iOS 6, 7 i 8
 • Urządzenia z systemem Android™ w wersji 2.3, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4.
  • Zalecana rozdzielczość ekranu: 800 x 480 pikseli i większa
 • Urządzenia z systemem Windows w wersji:
  • V1.2.3: Windows® 8 Pro, Windows® 8 Enterprise, Windows® 8.1 Pro, Windows® 8.1 Enterprise, Windows® RT & Windows® RT 8.1
  • V2.1.1: Windows® 8.1 Pro, Windows® 8.1 Enterprise & Windows® RT 8.1
  • Minimalne wymagania systemowe: procesor 1 GHz, 1 GB RAM, 20 MB wolnego miejsca na dysku i rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli ze sterownikiem graficznym DirectX® 9.  Zalecana rozdzielczość ekranu: 1366 x 768 pikseli. Polecany ekran dotykowy.

Obsługiwane formaty plików

 • PDF**, szyfrowanyPDF**, kompaktowy PDF**
 • TIFF
 • PNG***
 • JPEG

 

* Należy umożliwić Bonjour automatyczne wykrywanie obsługiwanych urządzeń wielofunkcyjnych
** Moduł PostScript jest wymagany do druku plików PDF
*** Format PNG nie jest obsługiwany przez urządzenia z systemem Windows

Specyfikacje

Drukuj

 • Wygodne drukowanie plików PDF, JPEG,TIFF lub PNG z urządzeń mobilnych z systemem iOS, Android™ i Windows®
 • Drukowanie plików z innych obsługiwanych aplikacji mobilnych
 • Łatwe drukowanie treści maili i załączników lub stron internetowych z obsługiwanych urządzeń mobilnych

Skanowanie i udostępnianie

 • Skanowanie i zapisywanie plików z obsługiwanego urządzenia wielofunkcyjnego na urządzeniu mobilnym z systemem iOS, Android™ lub Windows®
 • Zarządzanie wszystkimi ustawieniami skanowania z obsługiwanego urządzenia mobilnego
 • Szybko wysyłaj zeskanowane pliki mailem z obsługiwanego urządzenia mobilnego
 • Udostępnianie zeskanowanych plików w innych obsługiwanych aplikacjach mobilnych

Konfiguracja

 • Aplikacja do darmowego pobrania z Apple App Store, Google Play™ i Windows® Store
 • Automatyczne wykrywanie i łączenie z obsługiwanym urządzeniem wielofunkcyjnym
 • Ręczne dodawanie obsługiwanego urządzenia wielofunkcyjnego
 • Instalacja sterowników nie jest wymagana
 • Większe bezpieczeństwo dzięki identyfikacji użytkownika

Często zadawane pytania

 • Ogólne

  1. Nie mogę pobrać i zainstalować Sharpdesk Mobile na moim urządzeniu.

  Sprawdź, czy wersja systemu na Twoim urządzeniu jest obsługiwana przez Sharpdesk Mobile. Uaktualnij system urządzenia do wersji obsługiwanej przez Sharpdesk Mobile (odwiedź witrynę wsparcia), jeśli masz taką możliwość.

  2. Wyszukiwanie przez funkcję"Find Printers/Scanners" (Wyszukaj drukarki/skanery) trwa bardzo długo na urządzeniach z systemem Android/Windows.

  Jeśli wiele urządzeń korzystających z protokołu SNMP jest połączonych z tym samym segmentem sieci, automatyczne wyszukiwanie trwa długo (około 10 sekund na urządzenie). Drukarki i skanery sieciowe w większości obsługują protokuł SNMP.

  3. Nie mogę wyświetlić minitur niektórych plików z listy zeskanowanych dokumentów.

  1. Jeśli ilość wolnej pamięci (RAM) jest niewystarczająca, nie tworzy się obraz miniatury. W takim przypadku wyświetlany jest domyślna miniatura. W większości przypadków ponowne zeskanowanie dokumentu w niższej rozdzielczości lub z wyższym współczynnikiem kompresji może pozwolić Sharpdesk Mobile na stworzenie miniatury. Jednak funkcje Print (Drukuj), Attach to E-mail (Załącz do maila), Send to Another App (Prześlij innej aplikacji) czy Manage Files (Zarządzaj plikami) działają poprawnie dla pliku bez miniatury.
  2. Aplikacja nie może tworzyć miniatur/podglądów niektórych plików, nawet jeśli obsługuje ich formaty. Więcej szczegółów w Załączniku.

  4. Na urządzeniach z systemem iOS miniatury (np. cień obrazu) są zniekształcone la niektórych plików z listy zeskanowanych dokumentów.

  Niektóre obrazy miniatur plików PDF, które nie są tworzone w drodze skanowania, mogą być zniekształcone. Jednak funkcje Print (Drukuj), Attach to E-mail (Załącz do maila), Send to Another App (Prześlij innej aplikacji) czy Manage Files (Zarządzaj plikami) działają poprawnie dla takiego pliku.

  5.  Gdy wybieram plik, którego podgląd chcę wyświetlić, pojawia się powiadomienie "Can't preview an image" (Nie można wyświetlić podglądu).

  1. Jeśli ilość wolnej pamięci (RAM) jest niewystarczająca, podgląd wydruku nie jest wyświetlany. Zamknięcie niepotrzebnych aplikacji może pozwolić Sharpdesk Mobile na wyświetlenie podglądu.  Jednak funkcje Print (Drukuj), Attach to E-mail (Załącz do maila), Send to Another App (Prześlij innej aplikacji) czy Manage Files (Zarządzaj plikami) działają poprawnie dla plików bez podglądu.
  2. Patrz: Odpowiedź 2 na pytanie 1-3.

  6.  Na urządzeniach z systemem iOS nie mogę zmieścić podglądu wydruku na ekranie, nawet jeśli maksymalnie go zmniejszam.

  Problem może pojawiać się na urządzeniach z systemem w wesji 4.3. Aktualizacja do wersji 5 lub 7 może rozwiązać problem. Jednak funkcje Print (Drukuj), Attach to E-mail (Załącz do maila), Send to Another App (Prześlij innej aplikacji) czy Organize (Organizuj) działają poprawniedla takich plików nawet bez uaktualniania systemu urządzenia.

  7. Funkcje skanowania i drukowania nie działają na urządzeniach z systemem iOS w wersji 6.

  1. Rzeczywiście połączenie do sieci Wi-Fi jest przerywane natychmiast po podłączeniu. W takiej sytuacji jednym ze sposobów jest usunięcie ustawień sieci i ponowne połączenie. Inny sposób to kliknięcie kolejno: "Settings" (Ustawienia)>"General" (Ogólne)>"Reset" (Resetuj)>"Reset Network Settings" (Resetuj ustawienia sieciowe). Naciśnij przycisk “Reset” (Resetuj) w wyskakującym okienku, a następnie ponownie skonfiguruj sieć.
  2. Upewnij się, że korzystasz z aktualnej wersji Sharpdesk Mobile i uaktualnij program, jeśli to konieczne.

  8. Na urządzeniach z systemem Windows8/RT możliwe jest przywołanie innej aplikacji podczas pracy Sharpdesk Mobile, jednak aplikacja Sharpdesk Mobile nie działa, jeśli jest mniejszą aplikacją na ekranie.

  Sharpdesk Mobile nie może być obsługiwany jako przywołana aplikacja. Przesuń rozdzielnik, by odwrócić rozmiary.

   

  9. Jak można wyświetlić informacje o wersji oraz pomoc na urządzeniach z systemem Windows?

  Przeciągnij palec od prawej krawędzi do środka ekranu, by wysunąć pasek Charm. Następniej kliknij ikonę "Settings" (Ustawienia) na pasku. Kliknij "Permissions" (Pozwolenia) ("About" - O systemie dla Windows 8.1/RT 8.1), by wyświetlić wersję aplikacji. Kliknij "Help" (Pomoc), by wyświetlić pomoc.

   

  10.  Zdarza się, że aplikacja zacina się lub działa niestabilnie.

  Po zeskanowaniu dużych plików aplikacja może zużyć wolną pamięć urządzenia. W tym przypadku mogą się zdarzyć opisane problemy. Spowoduje to błędy skanowania, drukowania i działania aplikacji.

 • Ustawienia aplikacji

  1. Gdy klikam "Find Printers/Scanners" (Wyszukaj drukarki/skanery) w "Printer/Scanner Settings" (Ustawienia drukarek/skanerów), nie wyświetlają się żadne urządzenia.

  1. Drukarki/skanery muszą być połączone z tym samym segmentem sieci, co urządzenie mobilne. Jeśli są połączone z innym segmentem, kliknij "Add Manually" (Dodaj ręcznie), by prowadzić adres IP drukarki/skanera.
  2. Upewnij się, że funkcje “Public Get Community” (Hasło odczytu) i “Enter Community String(s)” (Wprowadź hasło/a) są prawidłowo skonfigurowane w “Settings” (Ustawienia)-“Application Settings” (Ustawienia aplikacji)-“SNMP Settings” (Ustawienia SNMP).

   

  2. Nie mogę drukować na drukarce (skanować za pomocą skanera), której adres IP został wprowadzony ręcznie.

  1. Upewnij się, że protokoły HTTP i FTP (lub Raw print) są uruchomione w segmencie sieci,  którym połączone są urządzenie mobilne i drukarka/skaner. Dla poszczególnych środowisk może być konieczna identyfikacja połączenia sieciowego lub ustawień proxy.
  2. Numer portu skonfigurowanego na drukarce może być inny od numeru portu (domyślny numer to 21 lub 9100) wprowadzonego ręcznie za pomocą funkcji "Add Manually" na urządzeniu mobilnym.  Sprawdź numer portu skonfigurowanego na drukarce za pomocą poniższej metody, a następnie zmień konfigurację urządzenia mobilnego. Otwórz stronę internetową drukarki za pomocą przeglądarki internetowej i sprawdź numer portu w: [Application Settings - Ustawienia aplikacji]-[Setting for Print from the PC - Ustawienia dla druku z PC] (Jeśli funkcja "Use Raw Print" - "Używaj Raw Print" w "Application Settings" jest wyłączona (odznaczona)) [Network Settings - Ustawienia sieci]-[Print Port Settings - Ustawienia portu druku]-[Raw]Tab - Zakładka Raw (Jeśli funkcja "Use Raw Print" jest włączona (zaznaczona)).

  3. Funkcja “Add Manually” (Dodaj ręcznie) pozwala dodać adres IP tej samej drukarki/skanera, która jest już na liście. (Są więcej niż 2 drukarki/skanery o tym samym adresie IP, ale innych nazwach).

  Wynika to z konfiguracji Sharpdesk Mobile. W przypadku ręcznego dodawania drukarki/skanera, jej/jego nazwą jest adres IP. W przypadku użycia funkcji "Find Printers/Scanners" (Znajdź drukarki/skanery) użyta jest nazwa skonfigurowana na drukarce/skanerze. Niemożliwe jest dodanie urządzeń o tych samych nazwach, ale można dodać urządzenia o różnych nazwach.

 • Skanowanie

  1. Nie mogę ukończyć skanowania z urządzenia mobilnego.

  1. Ta funkcja nie jest obsługiwana przez niektóre drukarki/skanery. Listę obsługiwanych modeli znajdziesz na tej stronie. Może być konieczna aktualizacja oprogramowania.
  2. Panel sterowania skanera powinien wyświetlać ekran główny.
  3. Jeśli niemożliwe jest użycie protokołu HTTP na skanerze, skaner nie prześle zeskanowanych danych do aplikacji. Otwórz stronę skanera w przeglądarce internetowej komputera. Sprawdź, czy protokół [HTTP] jest włączony w [Security Settings - Ustawienia bezpieczeństwa]-[Port Control - Kontrola portu]-[Server Port - Port serwera]. Jeśli moduł komunikacyjny aplikacji (MX-AMX2) lub moduł konta zewnętrznego (MX-AMX3) jest zainstalowany, sprawdź, czy protokół [HTTP] w [Sharp OSA(Extended Platform)] jest również włączony w [Security Settings]-[Port Control]-[Server Port].
  4. Funkcja nie jest obsługiwana przez urządzenia z systemem Windows w wersji V 1.2.3.

   

  2. Po kliknięciu przycisku "Scan from (scanner name)" (Skanuj z (nazwa skanera)), by uzyskać dostęp do zeskanowanych danych, wyświetlany jest komunikat "Profile Refistration failed" (Rejestracja profilu nie powiodła się" po komunikacie "Registering profile" (Rejestracja profilu), a Sharpdesk Mobile nie przechodzi w tryb oczekiwania.

  1. Patrz: odpowiedź 1 na pytanie 2-2.
  2. Jeśli panel sterowania skanera wyświetla listę adresową, rejestracja profilu nie powiedzie się. Zamknij listę adresową na panelu sterowania (np. kliknij przycisk Copy - Kseruj lub Home screen - Ekran główny) i ponownie zeskanuj dokument.
  3. Patrz: odpowiedź 3 na pytanie 3-1.
  4. Jeśli niemożliwe jest użycie protokołu HTTP na skanerze, skaner nie prześle zeskanowanych danych do aplikacji. Otwórz stronę skanera w przeglądarce internetowej komputera. Sprawdź, czy protokół [HTTP] jest włączony w [Security Settings - Ustawienia bezpieczeństwa]-[Port Control - Kontrola portu]-[Server Port - Port serwera].

   

  3. Po kliknięciu przycisku "Scan from (scanner name)" (Skanuj z (nazwa skanera)), by uzyskać dostęp do zeskanowanych danych, wyświetla się komunikat "Your Profile is already registered with the selected MFP. Would you like to overwrite it?" (Twój profil jest już zarejestrowany na wybranym urządzeniu wielofunkcyjnym. Czy chcesz go nadpisać?" po komunikacie "Registering profile" (Rejestracja profilu).

  Nazwa, która jest taka sama, jak "Display name" (Nazwa urządzenia) skonfigurowana w Sharpdesk Mobile, jest już zarejestrowana w książce adresowej skanera. Jeśli kiedykolwiek używałeś Sharpdesk Mobile z WYŁĄCZONĄ funkcją "Profile Automatic Delete" (Automatyczne kasowanie profilu), kliknij "Overwrite" (Nadpisz), by kontynuować.

  Jeśli nazwa została zarejestrowana w książce adresowej skanera zanim zacząłeś korzystać z Sharpdesk Mobile, Twój komputer lub adres mailowy mógł zostać ustawiony jako miejsce docelowe wpisu. W tym przypadku kliknij "Cancel" (Anuluj), by przerwać proces, edytuj "Display name" (Nazwę urządzenia) skonfigurowaną w Sharpdesk Mobile i ponownie zeskanuj dokument.

  4. Wpis mojego urządzenia został zachowany w książce adresowej skanera po otrzymaniu zeskanowanych dokumentów.

  Kliknij "Setting" (Ustawienia) w górnym menu, a następnie "Application Settings" (Ustawienia aplikacji). Sprawdź, czy funkcja "Profile Automatic Delete" (automatycznego usuwania profilu) jest WYŁĄCZONA ("O(OFF)"). Jeśli jest WŁĄCZONA ("I(ON)"), wyłącz ją. Wpis ze skanera można skasować, otwierając zakładkę [Address Book] (Książka adresowa) na stronie internetowej skanera.

   

  5. Po otrzymaniu zeskanowanych dokumentów wyświetlany jest komunikat “Profile Registration Failed” (Rejestracja profilu nie powiodła się).

  1. Może się tak zdarzyć, jeśli książka adresowa zostanie wyświetlona na panelu sterowania tuż po kliknięciu przycisku "Start" na skanerze. W tym przypadku zeskanowane dane zostaną prawidłowo przesłane na urządzenie mobilne.
  2. Otwórz stronę skanera w przeglądarce internetowej komputera. Jeśli w zakładce [System Settings - Ustawienia systemu]-[Image Send Settings - Ustawienia przesyłania obrazu]-[Operation Settings - Ustawienia operacji]-[Default Settings - Ustawienia domyślne] zaznaczone jest pole [Hold Settings for a while after scanning has been completed - Zachowaj ustawienia chwilę po ukończeniu skanowania], odznacz je.
  3. Jeśli powyższe sposoby nie rozwiązały problemu, kliknij “Settings” (Ustawienia)-“Application Settings” (Ustawienia aplikacji) i ustaw “Profile Automatic Delete” (Automatyczne usuwanie profilu) na “O(OFF)” - wówczas komunikat nie będzie wyświetlany. Chociaż pozostawienie profilu na skanerze nie sprawia problemu, możesz usunąć profil z książki adresowej skanera na jego stronie internetowej.

   

  6. Ponieważ urządzenie używa tego samego adresu IP, a ja zawsze używam tego samego skanera, nie chcę, żeby wpis w książce adresowej został skasowany.

  Kliknij “Settings” (Ustawienia) w górnym menu urządzenia, a potem kliknij “Application Settings” (Ustawienia aplikacji). Sprawdź, czy funkcja automatycznego usuwania profilu “Profile Automatic Delete” jest wyłączona - “O(OFF).” Jeśli jest włączona - “I(ON),” zmień ustawienie na “O(OFF).”

   

  7. Plik otrzymany ze skanera nie pojawia się na liście funkcji "Print" (Drukuj), "Attach to E-mail" (Załącz do maila), "Send to Another App" (Prześlij innej aplikacji) ani "Manage Files" (Zarządzaj plikami).

  Na listach tych funkcji mogą być wyświetlane tylko pliki zapisane w funkcji "Scan" (Skanuj). Operacja zapisywania - "Save" - musi być przeprowadzona podczas wyświetlania podglądu otrzymanych zeskanowanych dokumentów.

   

  8. Moje urządzenie z systemem iOS było w trybie oczekiwania, a dokument został zeskanowany. Jednak urządzenie nie otrzymało zeskanowanego dokumentu lub aplikacja nieoczekiwanie się wyłączyła.

  Może się tak zdarzyć, jeśli w nazwie pliku nadanej w "Send Settings" (Ustawieniach wysyłania) lub na skanerze użyto znaku spoza standardu ASCII. Użyj prawidłowego znaku, nadając dokumentowi nazwę.

  9.  Moje urządzenie z systemem Android było w trybie oczekiwania, a dokument został zeskanowany. Jednak urządzenie nie otrzymało zeskanowanego dokumentu lub aplikacja nieoczekiwanie się wyłączyła.

  Może się tak zdarzyć, jeśli w nazwie pliku nadanej w "Send Settings" (Ustawieniach wysyłania) lub na skanerze użyto znaku spoza standardu ASCII. Użyj prawidłowego znaku, nadając dokumentowi nazwę.

   

  10. Moje urządzenie z systemem Windows było w trybie oczekiwania, a dokument został zeskanowany. Jednak urządzenie nie otrzymało zeskanowanego dokumentu.

  1. Jeśli zainstalowałeś narzędzie Network Scanner Tool na swoim urządzeniu z systemem Windows, możesz nie otrzymać zeskanowanych dokumentów. Zmień numer portu w zakładce [System Options - Opcje systemowe] narzędzia Network Scanner Tool.
  2. Program Windows Firewall na Twoim urządzeniu może blokować pliki ze skanera. Stwórz nową regułę, która zezwoli Windows Firewall na komunikację TCP przez port 4687 (możesz potrzebować pomocy serwisanta sieciowego).

   

  11.  Czasami podczas skanowania dokumentu o dużej ilości stron, skanowanie nie udaje się.

  Kiedy Twoje urządzenie przejdzie w stan uśpienia podczas skanowania dokumentu, skanowanie może się nie powieść. Wyłącz przechodzenie urządzenia w stan uśpienia.

 • Drukowanie

  1. Nie mogę drukować z drukarki do aplikacji Sharpdesk Mobile.

  1. Sprawdź, czy na drukarce, na której chcesz wydrukować plik, zainstalowany jest moduł Printer Expansion Kit.
  2. Sprawdź, czy protokół FTP lub Raw print jest uruchomiony między sieciami, z którymi połączone są urządzenie mobilne i drukarka. Dla poszczególnych środowisk może być konieczna identyfikacja połączenia sieciowego lub ustawień proxy.
  3. Port sieciowy dla protokołu FTP może być zmieniony na drukarce po wyszukwaniu drukarek/skanerów ("Find Printers/Scanners"). Instrukcję sprawdzenia ustawień portu FTP znajdziesz w odpowiedzi II na pytanie 2-2.
  4. Jeśli na drukarce przeprowadzana jest identyfikacja użytkownika, kliknij “Settings” (Ustawienia)-“User Settings” (Ustawienia użytkownika), żeby sprawdzić, czy ustawione są prawidłowe login i hasło.
  5. Ponieważ połączenie sieciowe może być niestabilne, sprawdź je i ponownie klinij "Print" - Drukuj.

   

  2.  Podczas wydruku pliku PDF wydrukowała się dużo nieprawidłowych znaków.

  1. Sprawdź, czy na drukarce, na której chcesz wydrukować plik, zainstalowany jest moduł PS3 Expansion Kit.
  2. W rzadkich przypadkach może się tak zdarzyć, gdy połączenie sieciowe stanie się niestabiln tuż po rozpoczęciu drukowania. (W takim przypadku, “Job Queue” (Kolejka zadań) w polu Job Status (Status zadania) na panelu sterowania wskazuje status “unknown” - nieznany).
  3. Może się tak zdarzyć, gdy Twoje urządzenie odbiera słaby sygnał Wi-Fi. Staraj się zawsze używać urządzenia tam, gdzie sygnał jest silniejszy.

   

  3.  Kliknięcie "Select a File" (Wybierz plik) wyświetla tylko listę dokumentów otrzymanych przez Sharpdesk Mobile.

  Jeśli drukujesz plik przechowywany w innej aplikacji, uruchom ją, otwórz plik i prześlij go do Sharpdesk Mobile. Wtedy wydrukowanie go z Sharpdesk Mobile będzie możliwe.

  4.  Nie mogę zwęzić/rozszerzyć/przewinąć obrazu podczas wyświetlania podglądu wydruku wybranego pliku.

  1. Jeśli nie możesz zwęzić lub rozszrzyć obrazu, może to oznaczać, że jest już maksymalnie powiększony lub pomniejszony. Jeśli nie możesz przewinąć obrazu, może być powiększony lub pomniejszony tak, by był dopasowany do ekranu.
  2. Jeśli używasz urządzenia z systemem iOS, wykonuj gesty zwężające/rozszerzające/przewijające tak, by nie dotykać przestrzeni ponad przyciskiem "Print to (printer name)" (Drukuj do (nazwa drukarki)) (obszar ekranu, w którym zakładka jest na prawej krawędzi).

   

  5. Na urządzeniach iOS wyświetlana jest informacja "Reading file is failed" (odczytanie pliku nie powiodło się), kiedy wybieram ekran “Photos” (Zdjęcia).

  Jeśli używasz urządzenia z systemem w wersji 4.3 do 5, sprawdź, czy [Location Services - Usługi lokalizacji] są włączone [ON] w [Settings - Ustawienia]-[Location Services - Usługi lokalizacji] na urządzeniu z systemem iOS. Jeśli używasz wersji systemu iOS 6 lub 7, sprawdź, czy ta aplikacja ma dostęp do Zdjęć [Photos]. Kliknij [Settings - Ustawienia]-[Privacy - Prywatność]-[Photos - Zjęcia] , by wyświetlić listę aplikacji, znajdź “Sharpdesk Mobile” i udziel dostępu [ON].

   

  6. Nie mogę wyświetlić podglądu maila w aplikacji dla urządzeń z systemem iOS/Android.

  1. Upewnij się, że urządzenie jest połączone z siecią.
  2. Upewnij się, że ustawienia poczty e-mail dla aplikacji są odpowiednio skonfigurowane. Twój serwer mailowy musi obsługiwać IMAP4.
  3. Jeśli Twój serwer mailowy i drukarka/skaner są połączone z różnymi sieciami, nie będzie możliwe wyświetlenie podglądu maila na urządzeniu połączonym z tą samą siecią, co drukarka. Połącz urządzenie z siecią, z którą połączony jest Twój serwer mailowy.

  7. Nie mogę wyświetlić podglądu maila w aplikacji dla urządzeń z systemem iOS/Android/Windows.

  1. Maile, które mają format tekstowy lub HTML, mogą zostać wydrukowane. Inne formaty (np. teskt sformatowany) nie mogą być wydrukowane.
  2. Jeśli Twój serwer mailowy i drukarka są połączone z różnymi sieciami, nie będzie możliwe wydrukowanie maila na urządzeniu połączonym z tą samą siecią, co serwer mailowy. Po wybraniu maili do wydruku musisz połączyć urządzenie z siecią, z którą połączona jest drukarka.

   

  8. Nie mogę wydrukować maila w wersji aplikacji dla systemu Windows V2.0.

  Udostępnianie tekstu maila z aplikacji mailowej na pulpicie nie jest obsługiwane. Użyj aplikacji Mail (Windows Store).

   

  9. Nie mogę przeglądać/wydrukować stron internetowych w wersji aplikacji dla systemów iOS, Android i Windows. (uwaga) Wersja dla systemu Windows nie obsługuje przeglądania stron internetowych.

  1. Upewnij się, że urządzenie jest połączone z siecią.
  2. Jeśli serwer sieciowy i drukarka połączone są z różnymi sieciami, Twoje urządzenie nie może uzyskać dostępu do strony internetowej, jeśli jest połączone z siecią, z którą połączona jest drukarka - i na odwrót. Po wybraniu stron internetowych do wydruku musisz połączyć urządzenie z siecią, z którą połączona jest drukarka.
  3. Strony internetowe w formacie innym niż HTML nie mogą być przeglądane. Strony internetowe, których nie można przeglądać w aplikacji, nie mogą zostać wydrukowane. Jednak strony internetowe w formacie HTML, które nie mają końcówki .html (lub .html), mogą być przeglądane i drukowane.

   

  10.  Nie mogę wydrukować stron internetowych w wersji aplikacji dla systemu Windows V2.0.

  Udostępnianie strony internetowej z aplikacji przeglądania stron na pulpicie nie jest obsługiwane. Użyj przeglądarki Internet Explorer lub aplikacji z Windows Store.

 • Załączanie do maila

  1.  Kiedy klikam przycisk “Attach to E-mail” (Załącz do maila) po wyborze pliku, aplikacja e-mail otiwera się, ale załączony plik wygląda na dłuższy w poziomie/pionie.

  Ze względu na konfigurację aplikacji e-mail proporcje obrazu niektórych plików oryginalnych mogą wyświetlać się niepoprawnie. Załączony plik zostanie wysłany w poprawnych proporcjach.

 • Wysyłanie do aplikacji

  Gdy wybieram plik i klikam „Send to application” (wyślij do aplikacji), aplikacja, do której chcę wysłać plik, nie jest widoczna na liście.

  1. Aplikacja Sharpdesk Mobile obsługuje wyłącznie pliki w formacie JPEG, TIFF, PDF (włączając w to kompaktowe pliki PDF i szyfrowane pliki PDF) oraz PNG (oprócz wersji V1.2.3 w systemie Windows). Aplikacje znajdujące się na liście opcji „wyślij do aplikacji” to te, do których Sharpdesk Mobile może wysyłać pliki w tych formatach. Dodatkowe informacje na temat formatów plików obsługiwanych przez daną aplikację można znaleźć w jej instrukcji obsługi lub pomocy.
  2. Jeśli korzystasz z urządzenia iOS z systemem iOS 5 lub nowszym, widocznych będzie do 9 aplikacji. Jeśli aplikacja „Sharpdesk Mobile” jest niewidoczna, usuń zbędne aplikacje.
 • Drukowanie z innych aplikacji

  1.  W systemie Windows niektóre aplikacje udostępniają link do wybranego pliku zamiast samego pliku. W takim przypadku Sharpdesk Mobile nie pojawia się w zakładce Share (Udostępnij) na pasku Charm, ponieważ nie odczytuje linku do pliku.

  1. W systemie Windows niektóre aplikacje udostępniają link do wybranego pliku zamiast samego pliku. W takim przypadku Sharpdesk Mobile nie pojawia się w zakładce Share (Udostępnij) na pasku Charm, ponieważ nie odczytuje linku do pliku.
  2. Jeśli używasz urządzenia z systemem iOS w wersji 5 lub wcześniejszej, wyświetla się maksymalnie tylko 9 aplikacji. Jeśli aplikacja “Sharpdesk Mobile” nie jest wyświetlana, odinstaluj niepotrzebne aplikacje.
  3.  W systemie Windows niektóre aplikacje udostępniają link do wybranego pliku zamiast samego pliku. W takim przypadku Sharpdesk Mobile nie pojawia się w zakładce Share (Udostępnij) na pasku Charm, ponieważ nie odczytuje linku do pliku.
 • Zarządzanie plikami

  1. Nie mogę usunąć folderu na urządzeniu z systemem Windows

  Jeśli pliki w nieobsługiwanym formacie (np. DOC lub TXT) znajdują się w folderze, folder nie może zostać usunięty (wyświetla się komunikat o błędzie).

  2. Nie mogę przenieść plików/folderów na urządzeniu z systemem Windows.

  Jeśli pliki/foldery o takich samych nazwach znajdują się w folderze docelowym, pliki/foldery nie mogą zostać przeniesione (wyświetla się komunikat o błędzie).  

Instrukcja obsługi

Więcej informacji o dodawaniu drukarek/skanerów, drukowaniu dokumentów i zdjęć, skanowaniu do Sharpdesk Mobile, wysyłaniu zapisanych plików mailem i udostępnianiu plików innym obsługiwanym aplikacjom mobilnym znajdziesz pod poniższym linkiem w łatwej, prezentującej krok po kroku instrukcji dla urządzeń iPhone, iPad lub Android.