Kontakt

Strategia środowiskowa

 • Jesteśmy firmą zaangażowaną w sprawy ekologiczne

  Od 2004 roku jednym z głównych założeń filozofii Sharp jest bycie firmą zaangażowaną w sprawy ekologiczne. Od ponad dekady firma udowadnia, że to założenie to nie tylko puste słowa.

  Sharp był pierwszym producentem który otrzymał EU Ecolabel za swój TV. Większość urządzeń wielofunkcyjnych do druku firmy Sharp jest nagradzana i certyfikowana za swoją energooszczędność i przyjazny środowisku charakter.

  W ostatnich latach setki produktów Sharp otrzymały międzynarodowe nagrody za wyjątkowo ekologiczną konstrukcję, co pokazało nasze oddanie produkcji przyjaznych środowisku produktów, która z kolei pozwala nam osiągać cel stawania się firmą zaangażowaną w sprawy ekologiczne.

  Oszczędzanie zasobów

  Oszczędzanie energii

  Długa żywotność

  Zwiększanie zdolności do recyklingu

  Oto obietnica Sharp złożona środowisku i społeczeństwu.

 • Pozytywne działania. Prawdziwa inwestycja

  Od projektowania poprzez produkcję aż do utylizacji: każdy etap działalności, na którym wywieramy bezpośredni lub pośredni wpływ na środowisko, podlega nieustannej szczegółowej obserwacji.

  Wszystkie nasze fabryki oraz większość biur to pomieszczenia zgodne z normą ISO 14001, która określa wymogi odnośnie systemu zarządzania środowiskowego. Aktywnie zachęcamy do zarządzania ekologią oraz inicjatyw rozwijających świadomość środowiskową w całej naszej firmie.

  Nasi inżynierowie nieustannie opracowują przyjazne środowisku technologie, aby uczynić świat czystszym i bardziej zielonym. Kładziemy duży nacisk na wytwarzanie zaawansowanych ekologicznie produktów wysokiej jakości.

 • Wytwarzanie bardziej zielonych produktów

  "Wytyczne zielonych produktów" Sharp regulują cały cykl użytkowania każdego produktu naszej firmy. Dbamy o zmniejszanie zużycia energii, redukcję odpadów, zmniejszanie ilości opakowań, lepszy recykling oraz wytwarzanie trwalszych produktów.

 • Pionierska przeszłość i przyszłość

  Sharp, wynalazca dla społeczeństwa, rozpoczął działalność w sektorze technologii energii słonecznej już w 1959 roku. Dziś nasza technologia obecna jest w domach, w gospodarstwach, w fabrykach, parkach solarnych oraz budynkach publicznych na całym świecie. A to tylko jedna z wielu dziedzin naszej wiedzy specjalistycznej.

  Tam, gdzie to możliwe, wyposażamy nasze produkty w trwałe oświetlenie LED, które zużywa minimalną ilość energii, a jednocześnie odznacza się niezwykłą trwałością.

  Nieustannie ulepszamy nasze energooszczędne drukarki i urządzenia wielofunkcyjne.

  Odpowiedzialność za środowisko leży w genach Sharp

  Ołówek Ever Sharp, wynaleziony przez naszego założyciela, Tokuji Hayakawę, był produktem, od którego wzięła się nazwa firmy. Ponieważ równocześnie zamienił on jednorazowy przyrząd w produkt wielokrotnego użytku, oszczędzając tym samym cenne drewno, może być także uważany za nasz pierwszy produkt przyjazny środowisku.

Zielone produkty

Sharp nazywa swoje produkty przyjazne środowisku "zielonymi produktami" (Green Products - GP). Wytyczne GP, które określają kryteria projektowania i konstrukcji zgodnie z siedmioma koncepcjami, są globalnie wykorzystywane we wszystkich wydziałach projektowania produktów od 1998 roku. Podobnie nasze przyjazne dla środowiska urządzenia nazywamy „zielonymi urządzeniami” (Green Devices - GD). Dla nich również ustanowiliśmy wytyczne GD, które są stosowane we wszystkich wydziałach projektowania produktów od 2004 roku.

Opracowując tego rodzaju produkty i urządzenia firma Sharp ustaliła określone założenia zgodne z kartą standardów GP i kartą standardów GD, które opracowano na podstawie wytycznych GP i wytycznych GD. Na etapie produkcji wstępnej i masowej określają one, w jakim stopniu rzeczywisty produkt lub urządzenie spełnia te założenia. Poprzez osiągnięcie określonych standardów produkty uzyskują status GP lub GD.

Karty standardów GP i GD to wzorce służące do opracowania założeń mających ulepszyć nasze produkty pod względem ekologicznym. Każdego roku są one korygowane i zaostrzane.

Koncepcje zielonych produktów

Oszczędzanie energii / Wytwarzanie energii
Produkty o wyjątkowych właściwościach energooszczędnych / wytwarzania energii poprawiają wydajność energetyczną oraz redukują zużycie energii; inne działania


Oszczędzanie zasobów
Produkty zaprojektowane tak, by oszczędzać zasoby, redukują ilość zużytych materiałów; produkty oszczędzające energię podczas użytkowania; zwiększanie trwałości produktów; inne działania

Recykling
Produkty zaprojektowane tak, by umożliwić recykling; produkty łatwe to rozmontowania; wykorzystanie łatwych w recyklingu materiałów; inne działania

Bezpieczne użytkowanie i utylizacja
Produkty, które można bezpiecznie użytkować i utylizować
Nieużywanie substancji mających szkodliwy wpływ na zdrowie ludzkie lub środowisko; inne działania

Wykorzystanie zielonych materiałów i urządzeń
Produkty wykorzystujące zielone materiały i urządzenia
Wykorzystanie materiałów do recyklingu / tworzyw sztucznych z biomasy; inne działania

Świadomość środowiskowa, akumulatory itp.
Produkty wykorzystujące akumulatory, instrukcje i opakowania o większej świadomości środowiskowej
Zredukowana ilość opakowań; produkty pozwalające na łatwe usunięcie akumulatorów; inne działania

Prezentowanie ekologicznych informacji o produktach
Produkty pokazujące swoje przyjazne środowisku działanie i informacje
Zdobywanie etykiet ekologicznych; Wprowadzanie analizy cyklu użytkowania; inne działania

Zielone fabryki

W 2003 roku firma Sharp wprowadziła rygorystyczny system oceny do swoich fabryk na całym świecie i od tamtej pory poddaje je surowej wewnętrznej kontroli. Zakłady spełniające rygorystyczne wymogi ekologiczne - od uzdatniania wody deszczowej do unikania składowania odpadów - otrzymują dodatkowe punkty. Celem jest uzyskanie statusu „super-zielonej” fabryki, którego przyznanie wymaga zebrania wyjątkowo wysokiej liczby punktów. W 2009 roku wszystkie zakłady firmy Sharp w Japonii otrzymały status „super-zielonych” fabryk, a na ich czele stoi najnowocześniejsza jednostka firmy Sharp w miejscowości Kameyama. Fabryka Kameyama wytwarza większość energii potrzebnej do celów produkcyjnych dzięki jednemu z największych w Azji dachowych systemów fotowoltaicznych (PV) o mocy 5,2 MW. Ponadto pozostałe potrzeby fabryki zaspokajają nowatorskie gazowe ogrzewanie i elektrownia, a wykorzystywana przy produkcji woda służy nie tylko do jej ogrzewania, ale również do użytku w klimatyzacji.

Fabryka Sharp w Alzacji (Francja), która produkuje standardowe drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, uzyskała status „super-zielonej" w lipcu 2006 roku. Jedną z ekologicznych zalet tej jednostki jest rygorystyczne podejście do segregowania odpadów. Od 2004 roku fabryka zbiera i sortuje wszystkie zużyte materiały: baterie, plastik, paski neonowe, papier, szkło oraz drewniane palety. Ulepszyła również łańcuch dostaw i logistyki. Dzięki zmianie rodzaju kartonów zmniejszono objętość opakowań o połowę, a ciężar prawie trzykrotnie, co z kolei przyczyniło się do zwiększenia ładowności środków transportu i zmniejszenia zużycia paliwa.

Należy również wspomnieć o wysiłkach na rzecz ochrony środowiska podejmowanych w fabryce we Wrexham (Północna Walia). W 2008 roku zakład produkujący ogniwa słoneczne oraz kuchenki mikrofalowe otrzymał nagrodę Wales Business and Sustainability Award za wykonywanie ambitnych kroków w kierunku przyjaznej dla środowiska i nienaruszającej równowagi ekologicznej przyszłości. W fabryce wprowadzono nowe procesy produkcyjne ukierunkowane na wydajne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz zbieranie i recykling zużytych produktów.

Certyfikaty i znaki

Znak ekologiczny

Istnieje zestaw różnych znaków ekologicznych, który pozwala podkreślić różne stopnie bezpieczeństwa ekologicznego danego produktu. Wymagania umożliwiające przyznanie znaku są rygorystyczne. Nie trzeba dodawać, że wiele produktów Sharp posiada znaki ekologiczne, takie jak „Blue Angel”.

 • Blue Angel

  Etykieta Blue Angel przyznawana jest produktom, które spełniają szereg kryteriów produktu przyjaznego środowisku, m.in. oferują niższe zużycie energii, obniżoną emisję substancji chemicznych, niższe poziomy hałasu czy przyjazny środowisku design. Pełna lista certyfikatów znajduje się tutaj

Regulacje

Sharp dokłada wszelkich starań, by prowadzić działalność w zgodzie z przepisami obowiązującymi na terenie całej Europy, takimi jak rozporządzenie Parlamentu Europejskiego REACh regulujące kwestie stosowania chemikaliów poprzez ich rejestrację i ocenę, dyrektywa WEEE dotycząca utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz dyrektywa RoHS dotycząca zmniejszenia ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych.

 • REACh

  REACh, rozporządzenie unijne (EC 907/2006) odnośnie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów, weszło w życie 1 czerwca 2007.

  Celem rozporządzenia jest poprawa (w ramach zrównoważonego rozwoju) ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego przed zagrożeniami stwarzanymi przez użycie substancji chemicznych. Sharp wspiera ten cel i, w ramach Kodeksu Postępowania firmy, proaktywnie działa na rzecz zgodności z tym rozporządzeniem.

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o REACh, odwiedź stronę internetową:

  Karta charakterystyki (SDS - Safety Data Sheet)

  Karta charakterystyki SDS (Safety Data Sheet) opisuje właściwości substancji chemicznej, a także środki nadzwyczajne obchodzenia się z daną substancją (lub produktem ją zawierającym) w razie wypadku. Karta pomaga zapewnić właściwe rozumienie właściwości danej substancji chemicznej oraz bezpieczne użytkowanie produktów zawierających tę substancję.

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o karcie charakterystyki, odwiedź stronę internetową:

 • RoHS

  Używanie substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych regulują dyrektywy RoHS 2002/95/EC oraz 2011/65/EU, które ograniczają użytkowanie metali ciężkich, takich jak ołów, rtęć czy kadm, oraz sześciowartościowego chromu i środków zmniejszających palność. 

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o RoHS, odwiedź stronę internetową:

 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

  Symbol znajdujący się na Państwa produkcie oznacza, że gdy produkt zostanie wyeksploatowany, nie należy go utylizować razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Czarny pasek wskazuje, że produkt wprowadzono na rynek po 15 sierpnia 2005 r. Zgodnie z wymogami prawa UE, produkt wymaga prawidłowego traktowania, odzyskiwania oraz recyklingu pozwalających na zminimalizowanie ilości odpadów trafiających na wysypiska śmieci. Pomóż nam chronić środowisko prawidłowo utylizując produkt i zapewniając właściwe zarządzanie i ochronę przed ewentualnymi negatywnymi skutkami dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby mieć miejsce.

  Jeśli zużyty sprzęt elektryczny czy elektroniczny jest wyposażony w baterie bądź akumulatory, prosimy o wyrzucenie ich osobno, zgodnie z lokalnymi wymogami. Odpady elektryczne można utylizować korzystając z pomocy władz lokalnych, organów użyteczności publicznej czy lokalnego sprzedawcy, jeśli w planach mamy zakup podobnego, nowego produktu.

  Kraje spoza UE: Prosimy utylizować zgodnie z krajowymi i lokalnymi zarządzeniami.

  W kwestii utylizacji i przetwarzania pojemników z tonerem oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych Sharp należy pamiętać o następujących rzeczach:

  Odpady tego typu powinny być utylizowane zgodnie z przepisami prawa lokalnego. Zalecamy skontaktowanie się w tej sprawie z wykwalifikowanymi usługodawcami (np. firmami recyklingowymi) oraz, gdy to niezbędne, z lokalnymi władzami.

 • Akumulatory

  Baterie to produkty codziennego użytku, które mogą mieć duży wpływ na środowisko, w razie nieprawidłowego odbioru i recyklingu po zakończeniu ich eksploatacji. Recyklingowane baterie mogą stać się źródłem cennych materiałów i zasobów do produkcji artykułów wytwarzanych w UE.

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę internetową:

 • Dobrowolne porozumienie w ramach UE

  Sharp to firma nastawiona na ekologiczną działalność, posiadająca długą historię wprowadzania do produktów przyjaznych środowisku ulepszeń. Firma z oddaniem uczestniczy w europejskim dobrowolnym porozumieniu przemysłowym odnośnie urządzeń przetwarzających obraz. W ten sposób Sharp przyczynia się do planu działania UE w zakresie energooszczędności ulepszając ekologiczne cechy swoich produktów, zwłaszcza w kwestii efektywności wykorzystania zasobów i energii.

  Klienci nie tylko korzystają z coraz bardziej zaawansowanych ekologicznie produktów, ale również mają możliwość podejmowania bardziej ekologicznych decyzji o zakupie na podstawie informacji o stopniu, w jakim produkty są przyjazne środowisku. Takie informacje podane są na stronie produktu każdego kraju w zakładce "Wsparcie i dokumenty do pobrania" w Deklaracji Środowiskowej sporządzonej według normy ECMA370.